---PŘEKLAD---

Úvod do přehledu o situaci(dále jen SA, český překlad situační povědomí)


Tato esej editovaná verze lekce uvedené na Warbirds BBS v roce 1996 s dodatečnou úpravou v roce 1998.

Všechen materiál - Copyright Michael Fletcher 1996, 1998, překlad Manoce
Dnešní večerní lekce je Úvod do SA.

Jestliže je vaše střelba průměrná a vaše bojové schopnosti v souboji střední, stále můžete ve světe vzdušného boje přežít a mít úspěch - a to pomocí dobré SA.

SA je mnohými pokládána za druh určité vrozené dovednosti, kterou se nelze naučit. Nemyslím si, že by to byl úplně pravda. Ačkoliv někteří mohou mít přirozený dar, který dělá ovládání SA pro ně snazší, mnoho ze SA je naučené, jednak vyvíjením zdravých létajících návyků, jednak jednoduše zkušeností.

Tedy, co je SA? Začnu s jednoduchou definicí. SA je více než prostá vědomost, že je nutné se stále dívat po nepřátelských letadlech. Zatímco toto je samozřejmě základem, SA je vlastně soubor dovedností, týkajících se daleko více věcí, než přirozeného užití oční koule mk.1.

Piloti využívají SA nejen pouze ke sledování a přiřazování významu jejich momentálnímu okolí ve vzdušném boji, ale také k učinění důležitých taktických rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou často otázkou zlomku vteřiny, na kterém závisí přežití nebo smrt. Dobrá SA je něco jako čtení soupeře zkušeným quaterbackem z US fotbalu. Nejenom že musí na jeden zátah posoudit činnost až tuctu hráčů, ale také musí okamžitě posoudit data, aby provedl rozhodnutí, která rozhodnou o úspěchu či neúspěchu jeho samého i jeho družstva. Ve vzdušném boji je to velmi podobné.

SA se dá rozložit na několik částí (ovšem pouze pro vyučovací potřeby - v užití SA, je nutné ji používat jako celek, jinak se čas potřebný pro její využívání zmnohonásobuje a pak chybí v rozhodujícíh okamžicích*). Základem je zpozorování a identifikace blízkých letadel, což jednoduše označuji jako "vidění." To by neměla být písemná definice, nýbrž to dobře odpovídá také určité části SA. Existují také nevisuální pomůcky k SA a také hodnotící funkce SA, kterou nazývám "Savvy" - jiní ji často označují jako "The Ace Factor". Může to být poněkud zveličující, avšak SA skutečně roztřiďuje piloty.

SA je ve skutečnosti pravděpodobně nejdůležitější jednotlivá dovednost v multi-player arene jako je Warbirds. SA znamená, že musíte takticky odhadnout situaci a vyhodnotit všechny hrozby faktory (ovlivňující situaci*). Když pohlédnete pozorněji na furbal, místo toho, abyste se tam po hlavě vrhli, jste na dobré cestě. Tento kritický pohled vám umožní spatřit letadla, která přímo nefurbalují, ale která se vyskytují v dané oblasti. Tyto "maličkosti" mohou být daleko větší hrozbou než furbaleři, na které právě chcete udeřit..

Na základě faktu, že furbaleři mají nižší Energii, nepředstavují žádnou hrozbu. Z logiky obranného přemýšlení by vaši pozornost měli přitáhnout ostatní piloti, kteří přilétají, aby se zapojili. Až když se rozpoznáte, že ani z této oblasti nehrozí nebezpečí, můžete udeřit s čistým svědomím.

Poznámka k rozvoji SA: vetšina začátečníků má problémy s rozvojem SA v prostředí s mnoho letadly. Většina jejich zkušeností pochází z offlinu (kde SA není potřeba) nebo ze situaci 1 na 1, což rozvíjí SA pouze určitým způsobem (posouzeni E, rozhlížení se, atd.).

Teď budu chvíli mluvit o "vidění". Vidění je neustálé vědomí o letadlech v dané oblasti; o jejich vzájemné pozici v porovnání s vaším letadlem, jejich rychlosti a směru. Vidění je vnímání a analýza všech SA informací za účelem tvorby taktických rozhodnutí.

Jádrem Vidění je ustanovení si disciplíny rozhlížení se. To jest; naučte se vašim výhledům z letadla. Jakýkoliv systém využíváte, naučte se jej i pozpátku. Naučte se jej užít ve spánku a zatímco jste na na záchodě! Skutečným pilotům stačí otáčet hlavu, ale my musíme používat sadu tlačítek, klávesnic a kdovíčeho ještě. (pro jistotu - Fletcher měl na mysli toto: zautomatizovat si systém výhledů z letadla, abyste na něj při použití nemuseli myslet + vědět, co uvidím a neuvidím, když se podívám třeba dopředu nahoru)

V dnešní době mnoho pilotů samozřejmě utrácí velké peníze za komplikované joysticky a plynové páky, které jim usnadní správu pohledů a přenesou ji z klávesnice. Většina pilotů, kteří stráví značnou dobu on-line létáním si nakonec koupí takové vybavení, ale to není podmínkou. Znám řadu pilotů, kteří létají pouze s 2-tlačitkovým joystickem, pedály a klávesnicí (hah, já znám řadu vynikajícíh pilotů, kteří létají s myší... amící jsou holt někde jinde - btw text psán v 96'; ovšem pedály jsou velmi potřebná věc - už právě kvůli zmíněné správě pohledů z letadla - není nic více frustrujícího než rozhodování v těsném souboji, jestli se teď budu starat o směrovku, nebo budu čučet po soupeři*). Osobně jsem létal dlouhou dobu Air Warriora (hra, kterou tvůrci WB ukradli a přetvořili na WB*) s klávesnicovými pohledy a nebyl to problém. V mém pohledu všechny systémy pracují dostatečně.

Disciplína rozhlížení se je prostě naučení se kontrolovat výhledy z letadla každých 15 vteřin či méně. Postupné točení výhledů po celou dobu nemusí být špatným nápadem. Posléze vám popíšu jak a kdy SA selhává i v případech "čisté oblohy". První věcí, která by měla být vtlučena do hlav pilotů je pátrat, pátrat, pátrat - a když už jste tím unaveni, tak to zopakujte. V okamžiku, kdy přestanete, ocitnete se na padáku.

Další věcí, která má prioritu, je starání se o "slepý bod". WB mají dobrý a neodpouštějící systém výhledů. Neexistuje žádný cheatovací radar, kterým se dá zkontrolovat slepý bod (ačkoliv nějak ošefované kokpity věřím, že existují*). Zapamatujte si, že vaše nízká 6 je zóna smrti. Existují způsoby, jak se vyhnout tomu být odbouchnut týpkem, který se k vám plíží ve slepém bodě. Ujistěte se o tom, co se tam děje mírnou 45° zatáčkou na jednu i druhou stranu (další systém je výkrut s vykopnutou směrovkou na opačnou stranu, ale to je docela nouzovka). Také velmi pomáhá neudržovat rovný kurs, který vybízí k útokům zezadu, zespodu.

Všichni jsme přečetli 100 knih a zhlédli 100 filmů, ve kterých eso říká nováčkovi, aby nelétal rovně v oblasti bojů. To je velmi pravdivé také ve WB! Cik-cakování a čištění si slepého bodu je velmi důležité zejména při sólo letu. Jednoduché měnění letové dráhy čas od času jako zásada, je velmi dobrým zvykem na zažití si.

Když jste se naučili "vidění", přesuňme se k více duševním částem toho, co nazývám "Savvy". Chci se však ještě zmínit o nevisuálních pomůckách SA jako jsou radio, radar, mapa, ikony atd. Zatímco Radar není činitel ve WB (díky bohu!), radio a ikony jsou. Příslušník vaší sq, který rádiem vám sdělí soupeřův směr a pozici je činitelem v SA. Máte dopředu více taktických informací, na kterých můžete stavět svá rozhodnutí, a tudíž jste popředu. Později rozeberu jak tyto faktory mohou ve skutečnosti SA poškozovat.

Když jste ovládli většinu neduševní stránku SA, přesuneme se k té duševní. SA je více, než prosté kontrolování prostoru okolo sebe. Dobrá SA zahrnuje "určení nebezpečnosti". Ve furbalové situaci přiřazuji nepřátelům důležitost dle jejich úrovně nebezpečnosti a dle toho s nimi jednám. To znamená, že taktická rozhodnutí (duševní část SA) jsou založena poctivé práci "vidění".

Určení stupně nebezpečnosti se děje shromážděním co nejvíce dat, jak je možné. Určení vektoru/výšky-- to jest, znalost, kam soupeř míří a v jaké je výšce. Odhadnutí nepřítele není vždy striktně záležitost oka. Zahrnuje úsudek založený na nedávné aktivitě letadla a na tom, co plánuje udělat v blízké budoucnosti. Tyto znalosti jsou potřebné k určení úrovně nebezpečnosti, kterou dané letadlo představuje
Když se díváte řekněme na 5 letadel... všechna nepřátelská a zapojená do furbalu. Ti, co jsou pod vámi jsou pomalí a nízko a jsou malou či žádnou hrozbou. To je subjektivní posouzení a může být chybné, když daný soupeř, o kterém jste si mysleli, že letí 150, letí 500! Může se zoomnout přímo nahoru a zabít vás! Chybná SA, smůla, měli jste to posoudit lépe. Avšak většinou můžete ty tři, co jsou dole a pomalí (low and slow). Čtvrtý má zhruba stejnou výšku, ale točí s letadlem vaší barvy. Opět - tento je malou hrozbou. Je zaměstnán něčím jiným. Poté posoudíte #5. Má stejnou výšku, ale prudce stoupá k letadlu vaší barvy. Ten je největší hrozbou, ale mohl by být ještě větší, kdyby si vybral za cíl vás!

Je více faktorů, které pomáhají určit, co se děje. Dobrá SA zahrnuje také uhodnout, jak přemýšlí váš soupeř.  Nejprve byste měli určit, jestli má nepřítel útočný potenciál.  To jest: jestli je v pozici pro útok na vás. Poté musíte vidět, zda má záměr zaútočit. Soupeř v útočné pozici není zákonitě hrozbou, pokud je zapojen jinde, ale pokud vás zaměří, stává se hrozbou číslo jedna. Založte své rozhodnutí, zda zaútočíte, na úrovní vlastního ohrožení. Pokud je přijatelná, můžete beztrestně zaútočit. Pokud je ohrožení vysoké, poté je to otázka uvážení. Rozhodnutí zaútočit je poté vypočítané riziko.

Hlavní činitel SA, který odlišuje eso od nedodělance je  schopnost se úspěšně dostat do soupeřovy hlavy. Zkuste posoudit a odvodit soupeřovu úroveň SA! To jest, je připraven odrazit váš útok? Nespí?

Dva hlavní faktory, které využívám při rozhodování, jestli zaútočit, jsou úrovně E všech blízkých nepřátel/hrozeb a když vidím faktor, který by vedl k omezení SA cíle (jako například, že útočí na jiné letadlo). Tehdy útočím. Týpek, co vám nevěnuje pozornost, je nejlehčím sestřelem. Více k tomu a k selhání SA níže.

Uvážení o soupeřově směru, rychlosti, úrovni SA a energii jsou subjektivní. Tato subjektvita je velmi zavádějící! Často špatně odhadnete jeden nebo více faktorů, které posuzujete. Ovšem to nic - i nejlepší piloti jsou sestřelováni.

To je, co se většinou stává, když posouzení SA selže.  Celá SA je o správném posouzení zmíněných faktorů.  To je samozřejmě, jak SA ovlivňuje strategii zapojení se do boje.

Důležitost opakovaného uvážení:  Opakování procesu SA je důležité. Když posoudíte jednoho soupeře, že je low and slow -> žádná hrozba, neignorujte ho jednoduše po zbytek souboje - za chvíli ho opět zkontrolujte, vlastně to dělejte tak často, jak jen to je účelné v prostředí s mnoha letadly. Věci se ve vzdušném boji rychle mění. Také, když jste udělali chybu v prvém uvážení, potom rychlé opětovné uvážení zamezí katastrofě. Opětovné uvážení je důležité zejména ve furbalech. Vyhraďte si čas na opětovný odhad celkového taktického obrázku, dokonce i v nebezpečných furbalech. Nechávejte si trošku energie v zásobě a když se věci pokazí, můžete se vzdálit. Vynechání opětovného uvážení situace v bitvě je hlavní důvod, proč lidé nevycházejí z furbalu živí!Selhání SA - Příčiny a řešení:

O.K. říkáte: Má SA nefunguje! Jaké jsou příčiny? Dá se to nějak napravit?

Jsou miliardy důvodů, proč SA nefunguje a vy umíráte jako dweeb! Lenost, znudění a zapomenutá disciplína rozhlížení se přispívají ke snížení doby letu!  Když se přistihnete podřimujíce a nezkontrovali jste prostor okolo za posledních 15 sekund - měl by zazvonit budík! Když prostě letíte rovně a v levelu, jste tak akorát připraveni to koupit velmi brzy.

Stálé kontrolování výhledů je dobré, ale 15-ti sekundová  pauza, by měla spustit alarm. To je hrubý způsob, jak se varovat, že se blížíte do země snů. Další příčina, proč SA selhává, je předpoklad varování. Tedy ... má peruť okolo mě.. 10 týpku, co se rozhlíží. Budou mě varovat - není potřeba se rozhlížet! Neočekávejte varování z vnějších zdrojů -- nikdy!

Další příčinou selhání SA je to, co nazývám "syndromem čisté oblohy". Tedy, žádný nepřítel okolo - stoupejme přímo a kecejme v radiu (hah*) - zajímavě to upravuje k/d poměr - o jeden zářez níže! Mnoho  SA selhání je spojeno s nedostatky v lidské přirozenosti a stávají se stále i těm nejzkušenějším.  Nachytat sebe sama při tom, je prvním krokem k přežitím.

Dalším selháním je vzletová slepota. Tam venku jsou supi -- nikdy nepředpokládejte, že nad startem je čistá obloha. Nikdy nevěřte flaku a check your six voláním. Je spousta dweebu, kteří jsou více než ochotni vyměnit své letadlo za vaše v kurzu 1:1 divem skrze flak v plné pohotovosti, aby získali "vulch". Buďte chytří - zkontrolujte si prostor nad sebou před vzletem. Když je letiště obklopeno rojem nepřátel, vzleťte jinde nebo se připravte na boj hned po stisknutí tlačítka "fly".

Nyní se dostáváme k dalšímu velkému problému SA: přetížení vstupu. To znamená, že je zkrátka příliš mnoho dat na to, aby byla zpracována efektivně. Na příklad: Fletchman ve furbalu o 30 letadlech. Ví přesně, co které letadlo dělá? V žádném případě! To je přetížení SA. Ztrácíte stopu, co se dějě. Mám malý zvonek, který se spustí (někdy) ve furbalu a který mi říká "ztratil jsi taktickou kontrolu nad situací".  To je okamžik, kdy je čas opustit Město Úskoků a Fint nebo se zhluboka nadýchnout a bojovat dál.

Jistě, zjištění, že vaše SA je v háji, je svým způsobem dobrá SA.  Když je situace vážná, můžete prostě zaskřípat zuby a letět dál a starat se o pečlivě seřazené hrozby nejlépe jak dovedete. Ve velkém furbalu je nutné být praktický. Snažte se zmenšit objem vstupu, se kterým pracujete.  Řekněte si: "Ok, teď mě trápí tihle tři týpci blízko." Někdy se musíte vykašlat na 15 menších hrozeb a doufat, že se to vyřeší samo. Samozřejmě to je vypočítané riziko, ovšem vzdušný souboj je toho plný. 

Dobrý pilot ví, že pokoušet se sledovat vše, je beznadějné za situaci, kdy je okolo velké množství letadel. Někteří lidé používají jako analogii k furbalu termín "bublina". Úmyslně smrsknu bublinu na opravdu velké hrozby. To samozřejmě není ideální, ale  je to často to nejlepší, co se dá udělat.

Další velká příčina selhání SA je "tunelové vidění cílového posednutí". To jest, koncentrování se na váš lehký sestřel za cenu obětování všech dalších složek SA. Věřte nebo ne, nejzranitelnější jste v okamžiku, když jste se právě rozhodli útočit, nebo zrovna útočíte. Tuto věc používám ofenzivně v mé strategii zapojení se do boje. Vypracoval jsem si silný zvyk zaměřit se na letadla, která právě zahájila svůj útok.  Jak jsem řekl, dostaňte se do soupeřovy hlavy a určete jeho SA úroveň. Když je malá.. máte ho tam, kde chcete.  Jak jsem řekl dříve, všichni trpíme "furbalovou horeckou" a zapomínáme na opětovné posouzení celkové situace.
Zamknutí se do furbalku a neposuzování změn je velký SA problém.  Z lehčího pohledu, z WB perspektivy máme také neblaze proslulou "psací smrt", kterou, jsem si jistý, všichni dobře znají.

Je tu ještě řada dalších věcí, které bych chtěl zmínit. Dost legrační, že Shaw se nezmínil příliš o SA, celkově však zmínil, že byste se neměli příliš spoléhat na jednu formu dat. To se hlavně vztahuje na upnutí se na radar atd. jako na berlu. Naštěstí, radar se už ve WB neuplatňuje.

Létáni ve formaci také negativně ovlivňuje SA. Udržování formace poněkud hodně užírá čas pro SA. Uvědomte si to, když letíte formaci letadel, především, když jste v rozkošné pozici posledního.

Také je SA ovlivněna velkými formacemi letadel. Ovšem létání ve skupinách má své výhody. Většinou to zamezí jakýmkoliv pokusům získat moment překvapení, který má velký význam na úspěch vzdušného boje.

Taktika "osamělého vlka" má také důsledky na SA. Létání sólo dělá SA disciplínu životně důležitou, avšak v mnoha ohledech dělá letadlo více efektivní, protože je snazší získat moment překvapení.  Je lehké schovat jedno letadlo a navíc jedno letadlo není posuzování jako velká hrozba, zatímco 10 tak posuzováno je vždy.

Tímto uzavírám mou lekci SA. Mohl bych chtít podotknout, že osobně často ignoruji vlastní rady a umírám v aréně dweebovským způsobem. Jsem si jistý, že mnoho z vás čas od času mě odprásklo zezadu a divilo se, co je to za dweeba.  To je důsledek toho, že každý trpí selháním SA. Klíčem ke zdokonalení je identifikace problému. Poté si zkrátka sobě sama připomenout onu neustálou práci, která je potřeba k udržování SA. Když váš mozek nebo oči 10 sekund nepracují, ztrácíte SA. A to má často fatálni důsledky! ---PŘEKLAD---

note: poznámky v závorkách označeny "*"